Новая книга: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

file-11-16-16-16-47-19
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
(На примере Таджикистана)

 

Миралиён К. А. Молодежная политика. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2016. — 590 с.
Рецензенты:
Махмадов А. Н. — доктор политических наук, профессор, директор Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Республики Таджикистан;
Абилова Г. С. – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

Монография содержит теоретико — методологические положения, методические и практические направления реализации молодежной политики в условиях демократизации общества, а также социализации молодежи и укреплении концептуальных основ, институциональное и технологическое обеспечение системы управления государственной молодежной политики. Значительным компонентом исследовании является механизм объединения усилий молодежи, политической власти, гражданского общества и частного сектора в контексте развитии молодежной политики, который разработан с учетом извлеченных уроков и опыта как на международном уровне, так и на отдельных странах мира.
Работа предназначена специалистам (работникам) сферы молодежной политики и сектора по делам молодежи, а также государственным служащим, преподавателям профессиональных учебных заведений, студентам, представителям гражданского общества и частного сектора.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Заинтересованные лица по приобретению данного материала (книги) могут обращаться по адресу qmiraliyon@gmail.com

YOUTH POLICY
(On example of the Tajikistan)
 
Miraliyon Q. A. Youth Policy. – Dushanbe: Adabiyoti bachagona, 2016. – 590 p.
The Monograph is covered the theoretic and methodological states, methodic and practices directions of implementation of youth policy in conditions the democratization of society, also the socialization of youth and the straightening conceptual basis, institutional and technological ensuring of the system of management state policy for youth. The considerable component of the Research is the mechanism consolidation of the efforts of youth, power policy, civil society and private sector in context of development youth policy, which achieved in an according to received experiences and lessons as at international level, as at each countries (State) level.
The Work addresses to the specialists (workers) of the sphere of youth policy and the sector of youth affairs, and to the state workers, teachers of education institution, students and representatives of civil society and private sector.                    
 
NOTICE: Requests to obtain this material (the book) will be receiving through mailing to qmiraliyon@gmail.com.      

 СИЁСАТИ ҶАВОНОН
(Дар мисоли Тоҷикистон)
 
Миралиён Қ. А. Сиёсати ҷавонон. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2016. — 590 с.
 
Монография вазъи назариявӣ-методологӣ ва самтҳои методӣ ва амалии татбиқи сиёсати ҷавононро дар шароити демократикунонии ҷомеа, ҳамчунин мутобиқати иҷтимоии ҷавонон ва таҳкими заминаҳои консептуалӣ, таъминоти институтсионалӣ ва технологии низоми идоракунии сиёсати давлатии ҷавононро фаро мегирад. Қисмати муҳим ва аҳамиятноки тадқиқот механизми муттаҳидкунандаи имкониятҳои (неруҳои) ҷавонон, ҳокимияти сиёсӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ баҳри рушди сиёсати ҷавонон мебошад, ки бо назардошти таҷрибаҳои андўхта ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам дар сатҳи мамлакатҳои алоҳидаи ҷаҳон коркард шудааст.
Тадқиқот барои истифода ба мутахассисони (кормандони) соҳаи сиёсати ҷавонон ва кор бо ҷавонон, ҳамчунин ба хизматчиёни давлатӣ, омӯзгорони муассисаҳои таълимии касбӣ, донишҷӯён, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ тавсия мегардад.
 
ЭЗОҲ: Шахсони хоҳишманд барои ба даст овардани маводи (китоби) мазкур метавонанд ба суроғаи qmiraliyon@gmail.com муроҷиат намоянд.
 

One Reply to “Новая книга: МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА”

  1. Боиси хушнудист, ки барои чавонони Точикистони сохибистиклоламон олимони бонангу номусу ватандустдоре хастанд, ки сиёсати хирадмандонаи Пешвои Миллат ва дар оянда чавонон бо кадом роху равиш дар пешрафту рушди кишварамон сахмгузори намоянд, фикрхои чолибу ояндадорро ба кулли чавонони кишвар пешкаш менамоянд….

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: