Гузориш оид ба натичахои тахлили таъчилии вазъият чихати муайян сохтани иктидори ташкилотхои кор бо чавонон мутобики Барномаи омўзиш аз рўи усули «хамсол ба хамсол»

Љавонон дар рушди илму техника, истењсолот, фарњанг ва рушди маънавии љомеа љойи махсусро ишѓол менамоянд. Ин хусусияти љавонон аз он иборат аст, ки онњо дониш ва таљрибањои пешќадамтаринро, ки насли бузург доранд, ба даст меоваранд. Арзишњои мазкур бо љавонї пайваста шуда, омили тавонои њаёти пешрафти иљтимої мегарданд. Билохир љавонон – нерўи пешбарандаи љомеаи шањрвандї мебошанд.

Гурўњи муташаккили љавонон ќувваи бузурги иљтимої ва эљодї, ќобилияти ба шакли муайян даровардани муносибатњои муосир ва роњи њалли муаммоњои њаётии худ ва умуман таъсири фаъолона дар пешгирии муаммоњои рўзмарраи насли наврасро доранд.

Ќувваи асосии пешрафти сиёсати давлатии љавонон ин иттињодияњои љавонон мебошад, ки рушди фаъолият ва устуворгардонии иќтидори онњо ба бењтаршавии њаматарафаи њаёти љавонон, маърифати сиёсї, фарњангї, мустаќилияти иќтисодї, худинкишофёбї ва худамалишавии наврасон ва љавонон мусоидат мекунад.

Иттињодияњои љавонон дар солњои азнавсозї (1985-1992), гузариш ба демократикунонии њаёти љомеа, аз он љумла, доираи љавонон, пайдо шудаанд. Љавонон амалиёти фаъолонаро оѓоз намуданд, ба шароитњои љомеа мувофиќ гардиданд, ба муайянкунии наќши худ дар љараёнњои мураккаби иљтимоию сиёсї талош варзиданд. Айни замон мувофиќи Омори сиёсати давлатии љавонон таќрибан аз 160 то 170 ташкилотњои љамъиятии љавонон фаъолона амал мекунанд.

Дар шароити имрўза барои фаъолгардонии љавонон усулњои гуногуни тарбия ва омўзиши љавонон, ба монанди “Њамсол ба њамсол”, “Хизматрасонии хайрхоњона ба љавонон”, “Хатсайри бехатар” ва ѓайра истифода гашта истодаанд. Ин усулњо бештар ба такшилотњои кор бо љавонон хос мебошад, вале сатњ ва сифати истифодаи онњо дар гумон аст, чун меъёри ягонаи истифодаи ин усулњо, бахусус усули маъруфи “Њамсол ба њамсол” мављуд нест.

Аз ин лињоз, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузории тањлили таъљилии вазъиятро (ТТВ) оид ба муайян сохтани иќтидори амалии хизматрасонии ташкилотњои кор бо љавонон аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол» дар доираи Барномаи миллии рушди иљтимоии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2015 ба Маркази миллии имконоти љавонон фармоиш дод.

Матни пурраи Тадкикот

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: